Kontakt

Zakład Usługowy

RED-BET
Krzysztof Dudek

21-543 Konstantynów, Zakalinki Kolonia 74

RED-BET

Krzysztof Dudek
21-543 Konstantynów
Zakalinki Kolonia 74
tel: +48 601 422 770

dudek.redbet@wp.pl


RED-BET

Beton towarowy
Kierownik
tel: +48 601 422 770

dudek.redbet@wp.pl


RED-BET

Wyroby i ogrodzenia
Kierownik
tel: +48 781 449 659

dudek.redbet@wp.pl


RED-BET

Właściciel
Krzysztof Dudek
tel: +48 601 560 202

dudek.redbet@wp.pl